BILDE: Magne Johannes Bregård har ukens andakt.

Magne Bregård har ukens andakt: Om pinsens betydning

Bregård er mye brukt som organist og pianist ved gudstjenester, andakter og begravelser. Sammen med sin kone Anne, er han ofte på formiddagstreff og møter med sang, musikk og andakter. De bor nå i Hokksund. Han skriver:

Døperen Johannes fortalte at Gud hadde sagt til ham:
– Joh.1,33-34: Den du ser Ånden komme ned og bli over, Han er den som døper med Den Hellige Ånd…
Rett før Jesus ble tatt opp til himmelen, sa Han til sine disipler:
– Ap.gj.1,5: Johannes døpte med vann, men dere skal bli døpt med Den Hellige Ånd ikke mange dager heretter.

De bekymrede disiplene skjønte ikke hvordan de skulle klare å fortsette arbeidet nå når Jesus skulle dra fra dem. For Jesus hadde sagt at Han skulle dra i forveien for dem og gjøre i stand et sted for dem (Joh.14), og så komme tilbake for å hente dem for at de også skulle være der hvor Han er:
– Joh.16,7: Men jeg sier dere sannheten: Det er til gagn for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke Talsmannen til dere. Men går jeg bort, da skal jeg sende Ham til dere.

 

Talsmannen – Advocatus
Jesus kalte Den Hellige Ånd for «Talsmannen» – på latinsk: Advocatus! Så Talsmannen er altså vår forsvarsadvokat. Jesus sa i Joh.16 at Talsmannen skulle
– lære oss alle ting og minne oss om det Jesus hadde sagt.
– Han skulle overbevise verden om synd, rettferdighet og dom.
– Han skulle veilede oss til hele sannheten.

Paulus sier i 1. Kor 12 at denne Talsmannen skulle gi oss nådegaver til å betjene hverandre og bygge hverandre opp. Det var visdoms tale ved Ånden, en annen kunne få kunnskaps tale ved den samme Ånd; en annen overnaturlig tro, nådegaver til å helbrede, kraft til å gjøre undergjerninger; profetisk gave, evne til å prøve ånder om de er av Gud, og Talsmannen kunne også gi forskjellige slags tunger, og tydning av tunger.
Paulus oppfordrer oss i 1.Kor.14 til å søke disse åndelige gaver med iver, slik at menigheten kunne bli oppbygd (1.Kor.14,12). Så denne dåp med Den Hellige Ånd er altså ikke for spesielt interesserte, eller for spesielle kirkesamfunn. Men den er av meget stor betydning for alle kristne. Og denne dåp er tilgjengelig for alle mennesker, ifølge profeten Joel kap.3.

 

«Født på nytt»
Alle som tar imot Jesus blir «født på nytt», som også Jesus sa til den skriftlærde Nikodemus (Joh.3). Og da får de en ny ånd inne i seg, som er Den Hellige Ånd. Dette hadde også Jesu disipler erfart. Men så sier Jesus likevel at disiplene skulle bli døpt med denne Hellige Ånd, altså bli dyppet ned i Guds Ånd og vesen, slik som kroppen også dyppes ned i vann i dåpen. Og åndsdåpen skjedde med Jesu disipler ti dager etter Jesu himmelfart, på pinsedag. De hadde nok ingen anelse om hva som ventet dem. Men de var i bønn i Jerusalem i 10 dager, for Jesus hadde jo sagt at de skulle gå inn i byen og vente på dette, som Gud hadde lovet. Og så skjedde det plutselig at Ånden falt over disiplene, både menn og kvinner. Det satte seg tunger av ild på hodene deres, og de talte og sang og profeterte på språk som de ikke hadde talt i før. Det var slik jubel og begeistring at folk ute på gaten trodde at det var noen der inne som hadde hatt seg en skikkelig fyllefest (Ap.gj.2)!

 

Fra feig til modig som en løve
Det som skjer når noen blir døpt – eller fylt – med Den Hellige Ånd, det ser vi veldig tydelig på Peter. På Langfredags morgen hadde han bannet på at han ikke kjente Jesus, så redd var han. Men nå – fem uker senere – stod han fram midt på lyse dagen i Jerusalems gater og ropte ut budskapet om Jesus, og det midt i den byen som hadde dømt Jesus til døden! Den feige Peter hadde plutselig blitt modig som en løve! Og det var jo det Jesus sa:
– Ap.gj.1,8: Dere skal få kraft idet Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner….

 

Vær frimodige og søk…
Så derfor, alle dere som har tatt imot Jesus som deres personlige Frelser og Herre; vær frimodige og søk dåpen i Den Hellige Ånd. Og har du opplevd dette en gang, og du tenker som så at det var en herlig opplevelse – men at det er så lenge siden, så søk en fornyelse. Herren vil fylle oss på nytt og på nytt, slik at vi aldri skal bli tomme, men få ny inspirasjon til tjeneste så lenge vi er her på jorden. Og dette er ikke bare for å få en personlig opplevelse av de sjeldne, men for at Guds skal gå fram, mennesker bli frelst og menighetene oppleve sann vekst.