BILDE: Ole Bjørn Saltnes, født i Svelvik, bosatt i Tofte i Hurum. Saltnes er evangelist, sanger, pastor og nødhjelpsleder. Han har ukens andakt.

Ole Bjørn Saltnes har andakten: GLAD SOMMER!

Han skriver i andakten: Overskriften er provoserende… «Det kan du si som ikke kjenner min smerte…!», tenker du kanskje. Jeg står fast ved min hilsen! Vi må bare kjenne hemmeligheten til å oppleve glede under alle forhold!

 

Bibelordet finner vi i Nehemjas bok, 8,10: «-gleden i Herren er deres styrke!». Denne gleden er vårt hemmelige våpen når prøvelsene kommer!
Når vi gleder oss, har det sammenheng med gode følelser. Positive opplevelser gir gode tanker som igjen påvirker følelseslivet vårt: «Et adrenalin kick»! Men gleden kommer og går. Noen forsøker å oppnå en kortvarig glede med kunstige stimuli som rus, tilfeldig sex og underholdning. Som regel innhenter hverdagens bekymringer oss.

 

Gud er vår far, den gode hyrde
Bibelen taler om en gledeskilde som aldri går tom, som er konstant under skiftende ytre forhold: Gleden i Herren!
Denne gleden er forankret i vårt Gudsforhold. Gud er vår far, den gode hyrde, vi behøver ikke frykte og engste oss (Salme 23)! Og evangeliet er det glade budskapet (av gresk: evaggelion)! Tenk at du og jeg får tilhøre Jesus!
Dette er gode nyheter i vår tid som er preget av negative inntrykk: krig, pest, umoral, dyrtid, frafall i Guds menighet, forfølgelse m.m.. Vi lever trolig i den tid Jesus kaller «begynnelsen til fødselsveene» (Mat. 24, 8). Men det positive er «Når alt dette begynner å skje, se da opp og løft deres hode, for deres forløsning nærmer seg!» Luk. 21, 28.

 

Glade vitnesbyrd, jublende lovsang
Denne gleden er også smittsom! Da jeg ble frelst, var det et resultat av glade vitnesbyrd og jublende lovsang fra ungdommer som hadde møtt Jesus i Maran Ata vekkelsen på 60-tallet. Redskapet Aage Samuelsen var en god representant for «gladkristendommen»!
Der evangeliet forkynnes rent og klart, skapes det alltid glede! Apostlenes gjerninger forteller om glade kristne i Jerusalem på tross av forfølgelsen (Ap.gj. 2,46), om stor glede i Samaria da vekkelsen brøt løs (Ap.gj. 8,8), om en glad nydøpt hoffmann fra Etiopia (Ap.gj. 8,39), Paulus og Silas som frydet seg i Herren etter slag og lenker (Ap.gj. 16,25) og en lykkelig nyfrelst familie i Filippi (Ap.gj.16, 34)!
Den som forløser denne gleden i oss er vår hjelper Den Hellige Ånd! Åndens frukt er glede! (Gal. 5,22). Da disiplene ble fylt av Ånden på pinsedagen, trodde de utenfor at de var fulle av søt vin…! En forutsetning for at Den hellige Ånd kan produsere glede er at vi lever i lyset med vårt liv. Vi bekjenner vår synd og omvender oss fra all urett. «Et glad hjerte gir god helse…!» (Sal. ordspr. 17,22)!

 

Undersøkelse: Kristne lever lengre
En dansk undersøkelse viser at kristne lever lengre enn andre. Hemmeligheten? Jo, gleden i Herren! (https://dagen.no/nyheter/gar-du -i-kirken-lever-du-lenger). Da må vi ta motløshet og negative tanker til fange! (2. Kor. 10,5). Så snart de dukker opp, sier du: «I Jesu navn forsvinn!»
Fra sitt fangenskap i Roma skriver Paulus «Gledesbrevet» til menigheten i Filippi. Han sier: «Gled dere i Herren alltid!» (Fil. 4,4) Vi kan selv styre dette ved å gjøre gode valg: Daglig påfyll fra Guds ord – Fellesskap med Gud i bønn – Lovsang og tilbedelse – fellesskap med andre troende! Vi gjør som de glade troende i Jerusalem (Ap.gj. 2, 42)! Jeg garanterer: En glad sommer!