BILDE: Gordon Tobiassen med et opplysende og alvorlig emne i denne ukens andakt.

Andakt ved Tobiassen: Jesu gjenkomst, menighetens opprykkelse

Gordon Tobiassen er såkalt reisende forkynner for bevegelsen «Ordet og Israel». Tobiassen, som rundet 70 år for noen uker siden, er svært etterspurt fra alle kirkesamfunn, i inn- og utland, for å tale over emnet som er nevnt ovenfor. Han skriver:

 

Overskriften gir nok forskjellige assosiasjoner, noen vil si dette har vi aldri hørt, andre vil påstå dette har vi hørt i mange år. Når vil det skje? Dag og time vet vi ikke, men det vi ser og opplever i dag, viser hvordan profetordet går i oppfyllelse rett for våre øyne. Israel har hatt landet i 75 år siden statens gjenopprettelse, Jerusalem er i fokus og er blitt en løftestein for verdens nasjoner. Russlands angrep på Ukraina, og deres sterke militære nærvær i Syria (sammen med Iran), er det opptakten til GOG-krigen? Det etiske og moralske forfall vi ser over store deler av verden, er også et mektig tegn, som tydelig varsler tiden. De profetiske tegn er mange, snart vil ropet lyde: Jesus kommer!
Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun. (1 Tess 4:16)
Herren selv skal komme ned. Vi møter i dette verset framtids-scenarier som ligger foran den frelste skare. Menigheten er den store skaren av mennesker på denne vår jord som har tatt imot Jesus som sin personlige frelser, renset i blodet og fått del i et nytt liv. På Kristi dag er det ikke serafer eller fyrste-engler som kommer for å hente oss, Jesus Kristus kommer selv ned i lufthimmelen for å hente bruden, sin blodkjøpte menighet, som Han vant seg ved sin død på Golgata kors.

 

Et spontant indre Åndens vitnesbyrd
Kristus og menigheten har vært i en lang trolovelsetid som har vart i nær to tusen år, da Han vente hjem til sin Far, Kristi himmelfartsdag. Jesus gav et tydelig løfte: Jeg går bort for å berede sted, når det er ferdig så kommer jeg igjen for å hente dere til meg. For at dere skal være der jeg er. Joh14.2-3.
Ingen behøver å fortelle oss i det øyeblikket, hva er det som skjer? Vi vil merke et spontant indre Åndens vitnesbyrd, nå kommer Han. Selv om vi aldri tidligere har hørt en så tydelig tale som i det øyeblikk, Skriften bruker på gresk utrykket «in atomo» som betyr: i løpet av «en millionte-dels sekund», skal denne hendelse skje. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. (1 Tess 4:17)
Guds basun. Basunen skal lyde.1 Tess 4.16 Israels folk var kjent med basun-lyden under ørkenferden. De blåste i basunen når de skulle slå leir, og det samme skjedde når de skulle bryte opp og dra videre. Basunen har vært fremtredende i Israels historie, ofte i forbindelse med store og viktige begivenheter. Når folket hørte basunens lyd, gav de akt. Det var enten et signal til samling, til oppbrudd og videre vandring mot nye mål, eller et kall til høytid og fest.

 

Basunen skal lyde….
Når hedning-folkene hørte basunens lyd blant Israels folk, så hadde de ingen kunnskap om hva dette kunne bety, de var fremmed for denne lyd og skjønte ikke hva som foregikk. Israels barn derimot de forstod og hadde lært basunens «språk». Paulus bruker dette bilde når han skriver: Basunen skal lyde, og de døde i Kristus skal først stå opp. Dette øyeblikk skjer når Jesus kommer for å hente brudeskaren hjem. Dagen nærmer seg, tegnene er tydelige, vi går og venter, basunen skal snart lyde ……
Det kommer et deretter. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. (1 Tess 4:17)
Alle de frelste hensovende fra tidligere generasjoner vil denne dag og i det øyeblikk bli kalt ut fra sine graver, de som fikk sin grav i havet, eller ble gravlagt på slagmarken. Da blir de reist opp i helliggjorte legemer, som er sunne, uforgjengelige herlighetslegemer. Det øyeblikk av herlighet som vi da i-kledes og over-kledes med, blir en stråleglans som vil lyse av renhet, hellighet og skjønnhet. Jeg tror der i lufthimmelen, i Djevelen og ondskapens domene, vil dette herlige øyeblikk når brud og brudgom møtes, utløse et lysglimt og et seiersrop med et rungende «Halleluja» som vil ryste mørket og hele ondskapens hær.

 

Har du passet i orden?
Vi skal løftes av Åndens kraft i skyer opp i luften for å møte Herren. Hvilket mektig syn og hvilken dag det blir! Dette er forløsningens dag for Kristi menighet. For første gang skal da hele Guds frelste menighet fra alle tider, alle folk og nasjoner være samlet på ett sted. Og de skal aldri mer skilles, for da skal vi for alltid være sammen med Herren. Trøst da hverandre med disse ord. (1 Tess 4:17–18)
Da er spørsmålet: Har du passet i orden, er du reiseklar, Jesus kommer snart!