BILDE: Unni Fredstad, forkynner og utdannet sjelesørger, har ukens andakt.

Unni Fredstad har ukens andakt: Det er ingen å miste

Unni Fredstad har flere ganger levert andakt i denne sammenheng. Unni er bosatt på Langhus, i Nordre Follo kommune, og er gift med Alf Henning. De har tre barn sammen og tre barnebarn. Hun skriver:

 

Jeg er vokst opp i en stor familie. Mamma og pappa ønsket seg mange barn. Og det fikk de, 10 i alt.
Hver kveld da vi hadde lagt oss, gikk mamma runden til alle, for å forsikre seg om at vi var kommet inn, og var i seng.
En gang hun gikk den vanlige runden, manglet det EN. Hele huset ble satt i bevegelse for å finne broren min.

Alt dreide seg om EN ting, det var å finne han som manglet.
Mamma og pappa hadde ingen å miste. Hver enkelt av oss var like verdifulle – for dem.
En parallell til dette kan vi finne igjen i Bibelen:

I Lukas 15, versenere 4–7 taler Jesus, i denne lignelsen, til fariseerne og skriftlærde.
«Om noen har hundre sauer og mister en av dem, vil han da ikke forlate de nittini i ødemarken, og gå av sted og lete etter den som har kommet seg bort, til han finner den? Og når har funnet den, legger han den på sine skuldrer og gleder seg. Når han kommer hjem, ber han sammen venner og naboer og sier: Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sauen som jeg hadde mistet. Jeg sier dere: Slik skal det være større glede i himmelen over en synder som omvender seg, enn over nittini rettferdige som ikke trenger til omvendelse».

 

Da sønnen kom tilbake
I det samme kapitelet (15)15, kan vi lese om to sønner. Den yngste av dem sa til faren: «Far gi meg den del av boet som faller på meg. Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager senere samlet den yngste sønnen sammen alt sitt og dro til et land langt borte, og der sløste han bort alt han eide i et utsvevende liv».
Det står at han satte alt over styr. Han hadde mistet kontrollen i eget liv. Der begynte han å lide nød. Ensom og forlatt av vennene, står det at han kom til seg selv, og begynte å tenke på hva han hadde forlatt. Trygghet, omsorg, kjærlighet, mat på bordet hver dag. Han tok sin livs beslutning: – Jeg vil gå hjem til min far og si: Jeg har syndet mot himmelen og mot deg…
«Og han sto opp og kom hjem til sin far. Men da han ennå var langt borte, så hans far ham og fikk inderlig medynk med han. Han løp han i møte, falt han om halsen og kysset ham».
Da gutten i møte med sin far kjenner på skyld og egen uverdighet, blir han møtt med tilgivelse, nåde og kjærlighet. Og faren sa til sine tjenere: – Skynd dere, ta frem den beste kledningen og ha den på han. Gi ham en ring på hånden hans og sko på føttene. Hent gjøkalven og slakt den og la oss ete og være glade. For denne min sønn var død og er blitt levende. Han var tapt og er blitt funnet.
Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Han forlot de nittini for å søke å finne den ene som hadde forvillet seg bort.
HAN vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne.

 

Broren min kom til rette
Min bror, den ene av oss ti, ble funnet og kom til rette. Og det ble stor glede i heimen. Mamma og pappa gav seg ikke, før han var kommet vel i havn.
Hvert eneste menneske er mere verdt for Gud enn alt i denne verden.
HAN HAR INGEN Å MISTE.
Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.