BILDE: Svein Lindset leder av bønnedagen for Israel 8. november.

Disse er med på Bønnedag for Israel – direkte på TV onsdag

«Midt på dagen» går direkte på lufta fra kl. 12 til 14. Ivar Kolstad, tidligere økonomisjef i Visjon Norge vil være med i studio. Det samme gjelder Miriam Lindset, programleder, Morten Lindhjem og Christina Sengsvoll.

 

Sistnevnte var for ikke lenge siden reiseleder for Visjon Norges gruppe av reisende til Løvhyttefesten i Israel. De var på vei hjem da Hamas angrep Israel 7. oktober. De fikk reisen utsatt ett døgn og fikk en noe kronglete hjemtur via Tyrkia.

I denne sendingen «Midt på dagen» vil også Jan Ernst Gabrielsen og Grete Tangen Olsen delta på link.

«Tett på» fra kl. 14.30 til 15.00 er et rent andaktsprogram levert fra de utvalgtes eget hjemsted. Denne gangen blir halvtimen erstattet med bønn for Israel og her deltar Bengt Runar Greve Holmsen og på link – Hans Reite.

 

Disse er med på hovedsendingen

Selve hovedsendingen onsdag, som ellers i uken, er «Studio Direkte fra kl. 20 til 23.

Jan Hanvold, leder av Visjon Norge, vil ha åpningsord, som så mange ganger før. Hanvold har stor innsikt i det profetiske og historiske knyttet opp til Israel.

På link vil følgende delta: Gordon Tobiassen, reisende forkynner i bevegelsen «Ordet og Israel» og en svært etterspurt mann rundt temaer som Jesu gjenkomst, De siste tider og Den israelske historien, basert på Bibelens skrifter.

 

Også deltagelse fra Israel

Karl-Axel Mentzoni, pastor i Filadelfia Fredrikstad, er også med, Kjell Haltorp, veteranen som nylig ledet sin egen pastor- og lederkonferanse i Egypt det samme.

Og Lars Enarson, svenske og bosatt i Israel, Israel-kjenner av rang. Og til sist Randi Filtvedt Johansen. Alle på link.

Fra Israel deltar Oded og Sandy Shoshani.

Bønn er mer viktig enn noen gang rundt en konflikt som ble innledet 7. oktober da Hamas tok seg inn fra Gaza-stripen og terroriserte israelske innbyggere..

Svein Lindset, bønneleder på Visjon Norge, har gått i spissen for denne aksjonsdagen.

Daniel Haddal, som har en sterk jødisk forankring vil være med i studio på kveldstid onsdag 8. oktober. Det samme vil Håkon Sengsvoll, leder av Israelkanalen på Visjon Norge.