BILDE: Arne Pedersen stiller med andakt om påsken.

Pedersens påskeandakt: Jesus innstiftet Nattverden på Skjærtorsdag

Feiringen av nattverden var en viktig del i den første kristne menighet. «De holdt sammen, og hver dag samlet de seg trofast på tempelplassen; i hjemmene brøt de brødet, og de spiste sammen med oppriktig og inderlig glede.» Ap.gj. 2.46

 

Jesus selv innstiftet nattverden ved slutten av påskemåltidet med sine disipler, det ble også markeringen av overgangen fra den gamle til den nye pakt:
Mens de holdt måltid, tok Jesus et brød, takket, brøt det, gav disiplene og sa: «Ta dette og ét det! Dette er mitt legeme.» 27 Og han tok en kalk, takket, gav dem og sa: «Drikk alle av den! For dette er mitt blod, paktens blod, som utøses for mange til syndenes forlatelse. 29 Og det sier jeg dere: Fra nå av skal jeg ikke drikke av denne vintreets frukt før den dag jeg drikker den ny sammen med dere i min Fars rike.» Matt.26.26-28
Fra å feire nattverd hver eneste dag, gikk den første menighet etter hvert over til å praktisere dette den første dagen i uken, altså søndag: «Den første dag i uken var vi samlet for å bryte brødet,» Ap.gj.20.7a
Dette måltidet har i bibelen fått flere navn: Herrens måltid, 1. Kor.11.20, Herrens bord, 1. Kor. 10.21, Brødsbrytelsen, Ap.gj. 2.42, Herrens beger (om vinen), 1.Kor.10.21, Velsignelsens beger (om vinen), 1.kor.10.16

 

Et mysterium på troens arena
Nattverden er et møtested mellom Gud og mennesket, et mysterium som hører hjemme på troens arena. Det er også et møtested og fellesskap mellom mennesker. Jo nærmere vi kommer Jesus, nærmere kommer vi hverandre!
Toralf Gilbrandt skriver: «Dette at Kristi legeme og blod er knyttet til det innvidde brød og den innvidde vin, er i sin dypeste grunn en hemmelighet for menigheten under dens jordiske kår. Når Herren selv sier: «Dette er mitt legeme» og videre «Dette er mitt blod», kan det vel ikke uttrykkes sterkere at Kristus virkelig er til stede.» Så langt Gilbrandt.
Jesu nattverds ord er et løfte om hans fortsatte samfunn med sine disipler, den som tror dette, knytter han sitt nærvær til nattverdens elementer.

 

Dette er Nattverden:
-Et MINNEMÅLTID: «Så tok han et brød, takket, brøt det, gav dem og sa: «Dette er mitt legeme, som gis for dere. Gjør dette til minne om meg.» Luk.22.19.
-Et SAMFUNNS – OG ENHETSMÅLTID: «Fordi det er ett brød, er vi alle, ett legeme. For vi har alle del i det ene brød.» 1.Kor.10.17
-Et TAKKEMÅLTID: Carl Fredrik Wisløff skriver: «Nattverdsfeiringen var i den første kristne tid preget av takk og tilbedelse, av glede og trosjubel. Det var intet av dyster
selvransakelse eller tung botsstemning som preget det. Nei, det var preget av hjertets takk og oppløftelse til Gud for hans usigelige gave, det var seier og jubel.» Så langt Wisløff.
-Et SEIERSMÅLTID: Vi feirer Jesu Kristi seier. Proklamasjonen av Jesu seier er en proklamasjon inn i åndeverdenen, som har blitt den troendes seier.
-Et STYRKEMÅLTID: I nattverden får vi styrke og inspirasjon. Vi blir oppbygget på vår hellige tro.
-Et HELBREDELSESMÅLTID: «Sannelig, våre sykdommer tok han på seg, og våre smerter bar han. Vi trodde han var blitt rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, ved hans sår har vi fått legedom. Jes. 53.4-5
-Et REISEMÅLTID: Israelsfolket skulle spise påskemåltidet, før de dro til fedrenes land. Også vi er på reise her på jorden, mot landet som er fullt av herlighet og glede.
-ET PROFETISK MÅLTID: «For så ofte som dere spiser dette brødet og drikker av kalken, forkynner dere Herrens død, inntil han kommer.» 1.Kor. 11.26 «Og det sier jeg dere: Fra nå av skal jeg ikke drikke av denne vintreets frukt før den dag jeg drikker den ny sammen med dere i min Fars rike.» Matt.26.29

 

Et bilde på Jesu legeme
Nattverden har både en reell og en symbolsk side. Brødet er et bilde på Jesus legeme. Vinen er et symbol på Jesu blod. I den natt Herren Jesus ble forrådt, tok han et brød, takket, brøt det og sa: «Dette er mitt legeme, som er for dere. Gjør dette til minne om meg!» Likeså tok han kalken etter måltidet og sa: «Denne kalk er den nye pakt i mitt blod. Gjør dette så ofte som dere drikker det, til minne om meg!» 1. Kor. 11.23-25
Nattverden er for troens folk, for dem som hører Herren til. Det kan feires i hjemmene, og når hele menigheten er samlet. Det er flott når barna også får være endel av dette måltidet, når de har fått forståelsen av at dette er et spesielt måltid, hvor vi minnes Jesus død og oppstandelse.
Ingen er i seg selv verdig til dette måltidet, men gjennom troen på Jesus Kristus mottar vi denne verdighet.

 

Lammets bryllupsmåltid
Nattverd og tilbedelse hører sammen! Vi er på vei til Lammets bryllupsmåltid: «Salige er de som er innbudt til Lammets bryllupsmåltid.» Joh.åp.19.9
I dag er det en diskusjon om dette måltidet også kan deles i hjemmene. Hele debatten er absurd, dette er et måltid som vi selvfølgelig både kan dele i hjemmene, men også når hele menigheten samles. Som kristne er vi alle et hellig presteskap, og dermed prester som kan forrette dette måltidet. Det er ikke hva kirkehistorie og konfeksjon måtte mene om dette som teller. Vi må tilbake til urkristendommen, den første kristne menighet for å få klarhet i dette!
I disse tider feires det også digitalt. Gjennom våre bønnekvelder som oftest ledes av Svein Lindset, innbys titusener av mennesker til å delta i dette måltidet. Veldig mange setter stor pris på akkurat det!