BILDE: Bledar Lesja (i midten) og familien hans er blant de heldige som har fått huset sitt renovert av menigheten «Håp for Shkodër» – med økonomisk hjelp fra Norge.

Ny Albania-aksjon: Bygging og renovering mer viktig enn før

Reportasjene ble gjort for noen uker siden og handler om flere sider ved nødhjelpsarbeidet som drives i Albania. Menigheten «Håp for Shkodër» og Visjon Norge har i årevis samarbeidet tett når det kommer til nødhjelp.

 

Sentralt i Albania-arbeidet står misjonær Unni Thorsen, som i over 30 år har viet sitt liv til de fattige i dette området nord i Albania. Det samme kan sies om pastor Koli Puka. Begge kommer til Norge de kommende aprildagene. Ellers inneholder gjestelisten kjente og kjære personer som har gjort en innsats i dette arbeidet og som brenner for nødhjelp.
I alt 10 nye reportasjer er nylig gjort i Albania og vil bli presentert under de forestående sendingene fra 2. april.
Innholdet i reportasjene er mangfoldig, og ikke bare bundet opp til de tradisjonelle mat-leveransene til fattige.
-Mer og mer vanlig i vårt arbeid er blitt renovering eller bygging av hus, sier pastor Koli Puka. – I 2023 var renovering av husvære vårt mest kostbare løft. Det er så mange mennesker som bor under så uverdige forhold at vi simpelthen er nødt til å hjelpe dem. Men fordi dette er store kostnader klarer vi ikke å hjelpe så mange av gangen, sier han.

 

Resultatet blir så som så
Mange mennesker prøver derfor så godt de kan selv. De tar hva som finnes til rådighet av dårlige materialer, og resultatet blir så som så.
-Men det viktigste for disse menneskene er jo å få tak over hodet, sier Koli Puka.
Et annet hovedpunkt i menighetens arbeid de siste årene har vært byggestart for et nytt «Håpssenter». Menigheten «Håp for Shkodër» fikk for noen år siden midler nok til å løse ut den tomten man hadde leid i årevis. Kostnaden var høy, men takket være aksjoner i Norge, og med økonomisk bidrag fra «Den store Visjon-familien», klarte man å få kjøpt den vel to mål store tomten. Og planene for nybygg er flere, blant annet klinikk, barnearbeid, møtesal og mye annet.
-Men det drøyer med byggetillatelse. Og det er høyst beklagelig, sier Koli Puka. – Vi har gjort alt riktig og betalt det som skal til. Men nå er det blitt et politisk skifte i byen og det har ført til en del nye planer og direktiver, sier Puka.

 

Ny regulering i området
Det nye sosialistiske styresettet har blant annet besluttet at byens forskjellige områder skal reguleres på nytt. Og gamle og stygge fasader av boligblokker skal forskjønnes.
Menigheten «Håp for Shkodër» må derfor vente på å få effektuert sin byggesøknad til alle de andre søknadene for utbygging i området er ferdigbehandlet.
TV Visjon Norges team har belyst dette gjennom en egen reportasje og byggesaken vil naturligvis være et tema under de forestående direktesendingene fra TV-huset i Mjøndalen.
I tillegg vil vi få flere nye gripende historier fra det fattige i området.
-Og selv om vi har hørt mye om Unni Thorsens arbeid i området så har vi valgt å fotfølge misjonæren en hel dag. En interessant reportasje for mange vil jeg tro, sier Alf Henning Fredstad, som sammen med fotograf Arash Rezaeimehr har gjort reportasjeoppdraget.
Arne Pedersen er programleder under første dag av Albania-aksjonen fra 2. april.

BILDE: Mange mennesker prøver så godt de kan å bygge sitt eget i Albania. Men resultatet blir så som så. 60 år gamle Nosj er en av dem, huset i bakgrunnen er kledd med tynne bølgeblikkplater.