BILDE: Astri Weber Gellein Laurendz er i full gang nye seer- og partnertreff. Her avbildet på Færøyene sammen med ektemannen Tomm Laurendz i forbindelse med et tidligere arrangement i lik stil.

Sandnes neste av partner- og seertreff: – Store forventninger

For Visjon Norges del er disse arrangementene viktige for å møte kanalens seere og givere ansikt til ansikt. Astri Weber Gellein Laurendz sier at tilbakemeldingene som tikker inn også er svært av stor betydning.

 

–Vi får hele tiden oppløftende tilbakemeldinger på den innsatsen som legges ned i TV-kanalen. Når vi møter publikum der ute får vi en bekreftelse på at meningene stemmer, sier programleder Astri Weber Gellein Laurendz.
Hun er, sammen med ektemannen Tomm Laurendz og kanalens leder Jan Hanvold, å treffe fremover under seer- og partnertreffene. I neste omgang er det menigheten «Klippen» i Sandnes som står for tur. Arrangementet finner sted onsdag 17. april klokken 19.00. Påmeldingsfristen er mandag 15. april.

 

–Store forventninger
Laurendz sier at de regner med 150 gjester til arrangementet i Sandnes og begrunner det med en stor tetthet av seere og partnere i området. Mange har også allerede engasjert seg i bønnegrupper og på praktisk vis ved å bestille servering for å sikre en godt gjennomført kveld. Hun er også godt fornøyd med at oppmøtet utgjøres av personer fra alle aldre og samfunnslag. Til felles oppgir de ofte at Visjon Norge har fått status som deres eneste «menighet».
–Hovedfaktoren ved disse treffene, er glede. Det betyr masse for seere og partnere at vi er interesserte i å treffe dem for å høre hva som ligger på deres hjerter. Men så er det også mange med diverse sykdommer som møter opp på treffene. Det handler om at vi har vært så tydelige på at vi setter av god tid til forbønn. Det er viktig for oss, sier hun og legger til at ektemannen Tomm også forbereder en powerpoint til møtene som dokumenterer kanalens fortløpende arbeid.
–Det er med å dokumentere alt det givernes ressurser går til, sier Astri Weber Gellein Laurendz som i fjor også var på Færøyene med partner- og seertreff. TV Visjon Norge har mange seere poå øygruppen.
Og deretter bar turen til Finnmark. Avstander hindrer ikke Visjon Norges representanter å besøke folket. Nå er det altså «Klippen» i Sandnes som står for tur.