BILDE: Bibellærer Øyvind Gaarder Andersen (t.v.) og programleder Geir Jonassens gir et fantastisk innblikk i Markus-evangeliet.

Gled deg: 16 programmer om Markus-evangeliet, på TV

Markus-evangeliet omfatter 16 programmer, hver på en halv time. Geir Jonassen legger ikke skjul på at det er bibellærer Øyvind Gaarder Andersen som har hovedrollen i fremstillingen. – Han er gjesten og han er i fokus, sier Jonassen.

 

-Du skal lete lenge etter en som er skarpere skodd enn Øyvind Gaarder Andersen innenfor dette emnet, fortsetter Geir Jonassen. De to har også laget flere andre programmer fra Bibelen sammen. Jonassen forteller:
-Efeserbrevet utgjorde seks programmer og Apostlenes gjerninger hele 24 programmer, minnes han. – Hvert program omhandler som regel ett kapittel fra de bøkene vi går inn i, sier Geir Jonassen.
Seriene er svært interessante og svært forskjellige. Han sier:
-Markusevangeliet har nok mest «action» om vi skal bruke et moderne uttrykk. Apostlenes gjerninger har mest historie. Det er mye drama også her, men på en annen måte. Og Efeserbrevet er mer for en lærebok å regne (kanskje sammen med Romerbrevet) av de ting vi har tatt tak i, sier Geir Jonassen.

 

Positive tilbakemeldinger
TV Visjon Norge har fått flere positive tilbakemeldinger på seriene med Geir Jonassen og Øyvind Gaarder Andersen som ble tatt opp i det gamle TV-bygget til Visjon Norge i Drammen og på Danvik Folkehøgskole.
Nå blir det altså et gjensyn med Markusevangeliet, som ble gjort for en del år siden. Dette handler om en enestående seiersrapport om Frelseren, Helbrederen og Kongen, om Jesus fra Nasaret. Om Han som beseirer syndens og dødens velde, nemlig Jesus Kristus.
I 16 programmer, altså, presenterer vi evangeliet om Ham som løfter det gjenfødte mennesket opp og inn i Guds Rike, inn til Gud den allmektiges nærhet for all evighet.
PS: Sendetidene blir onsdager kl. 18.00 fra 10. april med reprise torsdager kl. 11.30.