BILDE: Pastor Jan-Aage Torp blir sentral når en nyinnsatt minikonferanse arrangeres i Studio 28 i Oslo mandag 10. juni kl. 11.00.

Konferanse om barnevernet i Oslo – nyinnsatt direkte på TV

Konferansen om barnevernet i Oslo avholdes i Studio 28 i Oslo og går direkte på TV Visjon Norge. Tre TV- programmer går ut i tidsrommet kl. 11-14. Se TV-guiden her for oppdatering.

 

Flere personer deltar på konferansen, blant dem mamma og førsteamanuensis i pedagogikk Lillian Gran fra Elverum. Hun vil fortelle sin historie. Ledende personer i folkebevegelsen for Den Nasjonale Bekymringsmeldingen om barnevernet holder også foredrag og drøfter veien videre i denne kampen som har vakt oppsikt verden over gjennom de siste 10 årene.

Oslokirkens pastorpar Aina og Jan-Aage Torp inviterer og leder minikonferansen som vil inneholde foredrag og panelsamtale.
På hjemmesiden til kristenkoalisjon.no heter det videre:

Sterk respons fra TV-program

– Vi tok initiativet til dette for bare en uke siden da vi så den sterke responsen på TV-samtalene i «Hovedstaden med Pastor Torp» på TV Visjon Norge med Lillian Gran, Gro Hillestad Thune og Einar Salvesen som gjester, forteller Aina Torp.

– Nye, viktige saker vedrørende det norske barnevernet skal i sommer fremmes for Den Europeiske Menneskerettsdomstol (EMD) i Strasbourg, og derfor trenger folket som rammes av barnevernets overgrep å bli mobilisert og utrustet.

– Det hevdes jo fra norske barnevernledere at barnevernet er blitt reformert som følge av de massive dommene mot Norge siden september 2019, men dette stiller mange spørsmålstegn ved, sier pastorparet.

De får med seg menneskerettsadvokaten Fridtjof Piene Gundersen som vil tale både om sine erfaringer som barnas advokat, og generelt om sine vurderinger av barnevernet og domstolene.

Intervjuer på zoom

–Vi vil vise et forhåndslaget zoom-intervju med Bjørn Ness, fastlegen til Lillian Gran gjenom 17 år, og likeledes for hennes to barn gjennom hele livet, fortsetter Aina. – Det er knapt noen som har så mye innsikt og profesjonell erfaring med familien Gran som ham.

Og de har fått med seg som talere styreleder i foreningen «Medlemsorganisasjon for Den Nasjonale Bekymringsmeldingen», psykologspesialisten Einar Columbus Salvesen, samt foreningens daglige leder, filosofen og arbeidslivsforskeren Ragnar Hertzberg Næss.

– Vi inviterte som talere kommunaldirektøren i Løten kommune Frank Hauge og barnevernlederen i Løten kommune Jorunn Austeng, som begge på fredag sa nei takk til å medvirke.

– Men vi har også invitert avdelingsdirektøren for barnevern og familie hos Statsforvalteren i Innlandet, Ida Kjerschow Harstad, til å medvirke, slik at vi kan høre direkte fra dem hvordan de håndterer barnevernssaker, forteller Aina Torp som fortsetter:

– Morten Kjellås vil også medvirke med et innlegg. Han representerer PASG Norge som er en ideell frivillig organisasjon med formål å bygge opp og formidle kunnskap om foreldrefremmedgjøring (engelsk Parental Alienation), og om hvordan barn skades ved å påvirkes negativt til å ta avstand fra en forelder uten reell grunn, spesielt i forbindelse med konflikt mellom foreldre etter samlivsbrudd.

Også sjefredaktør i avisen Norge IDAG Finn Jarle Sæle vil delta.

PS: Se kristenkoalisjon.no for ytterligere detaljer om konferansen.