SKATTEFRADRAG

Gaver til TV Visjon Norge gir rett til skattefradrag. I 2020 kan du få fradrag i skattepliktig inntekt for gaver med en årlig verdi på 500-50.000 kroner. Dette innebærer opptil 11.000 kroner mindre å betale i skatt.

 

PRIVATPERSONER

For at du skal få skattereduksjon for din gave til TV Visjon Norge krever myndighetene at vi rapporterer inn beløpet for deg, sammen med ditt 11-sifrede fødselsnummer (fødselsdato og personnummer). Så sant vi har ditt fødselsnummer, vil vi sende rapport til skattedirektoratet, og gaveverdien vil automatisk komme til fratrekk på beregningen av skatt i din selvangivelse. Vi sender hvert år ut skattekvittering til våre givere som har krav på skattefradrag ca. 15. februar. Kontroller denne og meld fra til oss innen 1. februar dersom du ønsker skattefradrag og vi ikke har ditt personnummer. 

NB! I Norge regnes ikke fødselsnumre som sensitive personopplysninger, men TV Visjon Norge behandler all personinformasjon strengt konfidensielt. Les mer om vår håndtering av personopplysninger her.            

FRADRAG BETINGER:

  • at gaven må være et pengebeløp og utgjøre minst 500 kroner samlet til den enkelte organisasjon i løpet av inntektsåret
  • at gaven er innrapportert sammen med fødselsnummer.
  • at gavene er på TV Visjon Norge sin konto innen 31.12 i det året som skattefradrag gjelder 

Dersom du gir en gave via VIPPS og ønsker skattefradrag, må du registrere navn, adresse, personnummer ved innbetaling i VIPPS-appen.

Om du ikke har gjort det tidligere, råder vi deg til å gi oss ditt fødselsnummer ved å ringe oss på 32 21 13 00.

Har du andre spørsmål vedrørende skattefradrag, kontakt vår giverservice på telefon 32 21 13 00 eller på e-post: skattefradrag@visjonnorge.com

 

FOR EKTEFELLER SOM HAR GITT MER ENN 50.000 KRONER SAMMENLAGT

Ved skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner lignes ektefeller felles, og dette får konsekvenser for utfylling av selvangivelsen.

Om den ene ektefellen har gitt mer enn 50.000 kroner til frivillige organisasjoner i løpet av et år, kan det totale beløpet føres, men da fordelt på ektefellene.

Dette forutsetter at TV Visjon Norge rapporterer inn beløpene elektronisk sammen med begge ektefellenes fødsels- og personnummer til skattemyndighetene. Gi oss beskjed om navn, adresse, fødsels- og personnumre og beløp innen 1. februar.

Etter denne tid er det også mulig å sende inn til oss. Vi vil da sende endringsmelding til skattemyndighetene. Men da kommer ikke dette på selvangivelsen, men skal medføre justering i restskatt/penger tilbake på skatteoppgjøret i juni eller september. 

 

SKATTEFRADRAG FØRST NESTE ÅR?

Innbetalinger med kortbetaling på internett foretatt mot slutten av desember vil etter stor sannsynlighet først komme inn på TV Visjon Norges konto i januar året etter. Skattefradrag får man da når det nye skatteåret skal gjøres opp.

Finansdepartementet har strenge regler for bokføring av gaver med tanke på skattefradrag. Gaver som skal gi skattefradrag, må være på TV Visjon Norges konto innen 31. desember i skatteåret man ønsker fradrag. Gaver som kom inn i januar, gir fradrag for det skatteåret i stedet. TV Visjon Norge beklager at transaksjonene gjennom banksystemet/kortselskapene tar så lang tid, og ulempene dette medfører for dere som givere.

 

BEDRIFTER

For bedrifter gjelder den samme beløpsgrense som for privatpersoner, altså mellom 500 og 50.000 kroner årlig. TV Visjon Norge vil innrapportere gaver gitt i bedrifts/organisasjonens navn til skattedirektoratet. Dette forutsetter at organisasjonsnummer er registrert hos oss.

Oppgi organisasjonsnummer på en av følgende måter: 

  • per telefon 32 21 13 00
  • per e-post til skattefradrag@visjonnorge.com 
  • per post til TV Visjon Norge AS, Postboks 4180, 3048 Drammen

 

 

Andre spørsmål vedrørende skattefradrag stilles til vårt sentralbord på telefon 32 21 13 00.