September 2020

Fredsavtalen mellom Israel, Emiratene og Bahrain skrives under foran Det hvite hus. (Foto: GPO)

I forrige måned skrev vi om fredsavtalen Israel fikk med Emiratene. I etterkant har også Bahrain inngått en fredsavtale med Israel. Disse avtalene ble forhandlet fram med hjelp fra USAs president Donald Trump. Den 15. september ble avtalene, også kjent som Abraham-avtalene, høytidelig underskrevet av president Trump, Netanyahu og Emiratenes utenriksminister Sheikh Abdullah Bin Zayed og utenriksministeren fra Bahrain Abdullatif Al Zayani ved en seremoni ved Det Hvite Hus i Washington. I sin tale takket Netanyahu president Trump for hans lederskap og at han utvetydig har stått ved Israels side og at han har foreslått en realistisk visjon for fred mellom Israel og palestinerne. Han refererte til sin egen families historie da hans bror Yoni ble drept i aksjonen ved Entebbe når han sa at “de som bærer krigens sår vil verne om fredens velsignelser.»

Arabiske forhandlere vinker farvel til israelerne i Abu Dhabi (Foto: El Al)

I etterkant av disse fredsavtalene har flere andre arabiske land uttalt velvilje til denne avtalen. Fra før har Israel fredsavtaler med Egypt og Jordan. Signaler fra USA tyder på at man kan forvente at andre arabiske land vil følge etter og etablere diplomatiske relasjoner med Israel. Allerede har Saudi Arabia tillatt at israelske fly kan operere over sitt territorium på sine flygninger til og fra Emiratene og Bahrain. På en historisk direkte flight kunne det første El Al-flyet fly fra Tel Aviv til Abu Dhabi den 31. august. Ombord var det en delegasjon ledet av Jared Kushner, Trumps svigersønn, samt en rekke andre offisielle personer fra USA og Israel for å sluttføre detaljene i fredsavtalen. Det kan virke som at Israel etter dette venter med å innføre sine lover i Judea og Samaria.

Ivanka Trump under dedikeringseremonien av USAs ambassade i Jerusalem 14. mai 2018 (Foto: Hillel Maeir/TPS)

Da USA flyttet sin ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem i 2018, flyttet også Guatemala og Paraguay sine ambassader til Jerusalem. Paraguay har imidlertid flyttet sin ambassade tilbake til Tel Aviv. I etterkant av Abrahams-avtalene har imidlertid Honduras tilkjennegitt at de vil flytte sin ambassade til Jerusalem innen årets slutt. Også Serbia og Kosovo vil flytte sine ambassader til Jerusalem. Dette skjer etter at USA har meklet fram en avtale mellom Serbia og Kosovo, hvor de vil arbeide for å normalisere de økonomiske relasjonene. Det hvite hus opplyser at Serbia vil etablere et kommersielt kontor i Jerusalem nå, i september, og at de innen juli neste år vil flytte sin ambassade til Jerusalem. Også Kosovo, med sin muslimske majoritet, vil flytte sin ambassade til Jerusalem. Disse standpunktene har fått sterk kritikk fra EU som også har motsatt seg enhver flytting av ambassader til Jerusalem

Israel stenger ned for andre gang, foto fra Jom Kippur i Jerusalem. (Foto: Hodaya Kalman/TPS)

For å få bukt med koronasmitten har regjeringen i Israel besluttet å stenge hele landet ned. Beslutningen har kommet etter at landet har hatt en økning i koronarelaterte dødsfall. Man stengte ned landet fra fredag 18. september kl 14, altså like før Rosh Hashana, det jødiske nyttår. Denne uken kom det en ny melding at man vil holde stengt til etter Simchat Torah, med ytterligere to uker etter dette. I praksis vil det si at Israel stopper opp i fem uker. Å stenge ned landet i denne perioden vil føre til mindre skader på økonomien fordi mange israelere likevel har ferie i tiden mellom Rosh Hashana og Løvhyttefesten. Vi ønsket selvsagt å kunne feire løvhyttefesten i Israel. Vår bønn er derfor at myndighetene og landet lykkes med å få kontroll over spredningen av dette viruset og reversere pandemien.

Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (FrP) har nominert Donald Trump til Nobels fredspris.

Som en følge av fredsavtalene mellom Israel og Emiratene og Bahrain har stortingsrepresentant Christian Tybring Gjedde (FrP) nominert Donald Trump til Nobels fredspris i 2021. På sin Facebook side sa han den 9. september: “Avtalen kan åpne for varig fred mellom flere arabiske land og Israel… Det er nå å håpe at Nobelkomiteen evner å vurdere hva Trump har oppnådd internasjonalt og at den ikke snubler i etablerte fordommer mot USAs President. I sitt testament satte Alfred Nobel tre kriterier for å kunne gjøre seg kvalifisert til Nobels fredspris. Donald Trump tilfredsstiller alle tre.” I et intervju med Document.no sier han at “Oslo-prosessen resulterte i tre fredspriser, men ga ingen fred. Norge har havnet på historiens sidespor i forhold til Midtøsten og i forhold til Donald Trumps realpolitikk.” Felles for norske main-stream-medier er at de ikke ser noe positivt i disse fredsavtalene. Istedenfor glede over fredsavtalene, blir det uttrykt skepsis og negativitet. Det blir selvsagt meget spennende å se hvilken kandidat til denne prisen  Nobelkomiteen ender på, og mange mener nok at Nobels Fredspris har blitt devaluert etter nærmest å ha blitt et politisk verktøy for venstresiden etter blant annet Barack Obama fikk prisen i 2009 uten å ha gjort noe som som helst. 

Israelkanalen har fått nytt kontonummer – med mulighet for Vipps.

Israelkanalen har fått nytt kontonummer. Det nye kontonummeret er 1506.49.09395. Det er derfor viktig at betalingsrutiner oppdateres med rett KID og bankkonto. Vi må bytte bankforbindelse fra Easybank til DnB. Gjennom bytte av bank får vi også mulighet til avtale-giro, noe som ikke har vært mulig med Easybank. Dersom dere ønsker avtale-giro vil jeg be dere ta kontakt med oss, slik at vi kan få sendt dere de nødvendige skjemaene. I tillegg ønsker vi å tilby mulighet til å kunne betale med Vipps.

Tusen takk for all forbønn og støtte slik at vi sammen kan være en velsignelse for Israel og dra ned velsignelse til Norge.

ISRAELKANALEN I SOSIALE MEDIER