Februar 2022

Takk til Viveka Pontén og Manfred Schimmelpfennig for de gode foredragene!

Sist helg arrangerte vi Israelhelg på Hallingskarvet Fjellstue hvor temaet var Bibelsk arkeologi. Foredragsholdere var Viveka Pontén og Manfred Schimmelpfennig. Det var svært hyggelig å treffes igjen fysisk. Etter at vi bestemte oss for å arrangere denne helgen i høst, var det lenge usikkert om det i det hele tatt gikk an å gjennomføre dette. Men heldigvis kunne vi samles uten noen restriksjoner, slik at Hallingskarvet Fjellstue ble fylt av israelvenner. Jeg fikk mange positive tilbakemeldinger fra deltagerne som syntes foredragene var svært interessante og grundige. Vivekas foredrag om sine oppdagelser på begge sider av Akaba-gulfen, samt i Midian i Saudi Arabia, på jakt etter Sinai, var unike. Hun er en av pionerene i undersøkelsen av dette området. Manfred tok for seg israelittenes inntog over Jordan og videre inn i Løfteslandet, før han endte opp med Jerusalem. Hans spesialitet, graver fra israelittenes første tid i Israel, er med på å bekrefte den bibelske historien. Og dette er selve essensen og grunnlaget for å arrangere en Israelhelg rundt temaet bibelsk arkeologi, at Guds ord er både sanne og nøyaktige. Jeg skrev i forrige nyhetsbrev at det ikke ville bli gjort video-opptak av dette, men det ble endret. Opptakene fra foredragene vil bli sendt senere, så da kan de som ikke hadde mulighet til å være til stede denne gangen likevel få del i budskapet.

Gladnyhet fra Jerusalem Jane!

Jeg har selvsagt bedt til Gud om at pandemien må ta slutt. Og jeg er sikker på at alle andre troende har hatt dette emnet på sine bønnelister gjennom de siste to årene. Nå ser det ut til at vi har fått bønnesvar. Myndighetene i Norge og en del andre land, har kansellert alle begrensningene rundt covid-19. Vi trenger fortsatt å be om at resten av verden følger etter. Heldigvis ser det ut til at også Israelske myndigheter følger etter, for på søndag, på vei hjem fra Hallingskarvet, fikk vi melding fra Jerusalem Jane at Israel åpner opp grensene for alle fra 1. mars. Halleluja! Da blir det et nytt besøk i Landet ganske snart. Jeg blir litt ør ved tanken, for det er så mye man vil gjøre. Den turen vi hadde planlagt i mars 2020 ble kansellert et par dager før vi skulle reise. Det er mange drømmer som har blitt satt på vent, som vi nå igjen ser som mulige.

Bilde tatt fra besøket i Ukraina i 2015, fra Maidan-plassen i Ukrainas hovedstad Kiev.

Samtidig med at vi kan glede oss over at Israel åpner sine grenser for oss, ser vi også at Russland har gått til krig mot Ukraina. Etter vedtak i den russiske Dumaen har Putin skrevet under på anerkjennelsen av Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk som selvstendige stater. Disse utbryterrepublikkene har bedt Russland om bistand, og dette bruker Putin som årsak for å gå til krig. Vi har bedt om en diplomatisk løsning på konflikten og ber fortsatt om en fredelig løsning skal komme på plass. Jeg var på besøk i Ukraina i 2015 hvor jeg fikk treffe jødiske flyktninger fra krigsområdene i utbryterrepublikkene. Det gjorde et dypt inntrykk på meg å høre dem fortelle om sine opplevelser. “Krig er politikk med andre midler,” som er et velkjent sitat fra Carl von Clausewitz´ bok Om Krig, beskriver den fasen konflikten nå har gått inn i. Russland sier at de ikke ønsker krig med Ukraina, men kun vil beskytte russerne som bor i Donbass-området. Jeg har ikke opplevd en slik alvorlig situasjon i Europa tidligere. Dersom det kommer til trefninger mellom Russland og NATO, kan vi raskt stå overfor en tredje verdenskrig. Derfor er det viktig at vi ber om at konflikten ikke eskalerer ytterligere.

Uavhengighetsmonumentet på Maidanplssen i Kiev, 2015.

Mens vi kanskje er opptatt av konflikten mellom Ukraina og Russland på europeisk jord, må vi ikke glemme det som skjer i og rundt Israel. Fortsatt prøver Iran å få med seg verdens ledende nasjoner på en atomavtale som fører til at sanksjonene mot landet blir opphevet. Israelske ledere har hele tiden advart mot dette. Dersom USA går med på en slik avtale vil milliarder av dollar bli fristilt for regimet. Dette er penger som israelerne hevder vil bli brukt til å støtte terrororganisasjoner på Gaza, Libanon, Syria og Jemen. Vi ser hvordan situasjonen har endret seg på den arabiske halvøya, ved at houthiene i Jemen får en stadig strøm av våpen, raketter og droner fra Iran. Det fraktes hele tiden våpen til Syria og Libanon, og mye av dette kan bli brukt mot Israel. Israel har tidligere hatt en relativt god relasjon med Russland når det gjelder å angripe Irans avansering i sitt nærområde i nord. Konflikten i Europa preger nå også dette forholdet, for Israel kan ikke ta avstand fra USA og NATO-landenes sanksjoner mot Russland. I en offisiell uttalelse sier Israel at de støtter den territorielle sikkerheten og uavhengigheten til Ukraina på grunn av det som skjer i de østlige delene av Ukraina. Kanskje er Russland misfornøyd med at Israel vil ta parti med USA om sanksjoner mot seg? For Russland har advart Israel mot videre angrep inne i Syria. Likevel har Israel gjennomført angrep mot militære mål i Syria. Men i stedet for fly har de benyttet bakke-til-bakke raketter. Det jobbes også hardt med å finne måter å kunne evakuere 200.000 jøder som bor i Ukraina om konflikten skulle eskalere.

Be for Jerusalems fred: “De som elsker deg, skal ha framgang. Må det være fred innenfor dine murer, og velstand innenforndine slott.” Salme 122:6-7 (AV 1611)

Tusen takk til dere som støtter Israelkanalen både økonomisk og ved forbønn. Jeg vil be dere om å stå med i forbønn for både Israel og Ukraina. Vi vet at det ikke blir fred på jord før Fredsfyrsten kommer tilbake, men la oss likevel be om Guds nåde over land og folk, både vårt eget land, Ukraina, Israel og Jerusalem.  Gud velsigne deg!

ISRAELKANALEN I SOSIALE MEDIER