Desember 2022

Selfi med Brig. General Bentzi Gruber på IDF-basen i Tze’elim.

Årets siste nyhetsbrev skrives til dere fra Jerusalem. Det er på nytt duket for Christian Media Summit, som arrangeres av Government Press Office her i Israel. Det er gledelig å kunne treffe både foredragsholdere, politikere og representanter fra kristen media fra hele verden.

Nitzan Chen, direktøren for Government Press Office ønsker velkommen til den 6. Christian Media Summit.
(Foto: GPO)

Det hele startet på søndag 11. desember, hvor vi fikk høre en panelsamtale mellom rabbi David Rosen og biskop Robert Stearns. Et av spørsmålene var hvordan adresserer og forsoner jøder og kristne de historiske konfliktene og spenningene mellom deres trosretninger i det tverrreligiøse forholdet. Rosen svarte at dessverre så er dette noe som de færreste har et forhold til, men for de som er opptatt med dette er det mye større enn tverreligiøsitet. Det er mer et spørsmål om relasjon mellom søsken. Han refererte til ukens sabbatslesning som handlet om relasjonen mellom Isaks barn, Esau og Jakob. I forlengelsen er dette en metafor for relasjonen mellom jøder og kristne og at jøder og kristne skal bli forsonet med hverandre. Søskenrelasjonen har istedet blitt til demonisering, hvor kristne har forsøkt å utrydde jødene. Men det har skjedd en dramatisk endring hos de kristne. Jødisk mistenksomhet er mindre basert på teologiske spørsmål enn på historien. Dess flere jøder som oppdager søskenrelasjonen, dess flere er det som kommer over sårene fra fortidens hendelser, og blir i stand til å se Abrahams familie. Det er en velsignelse å leve i en tid hvor dette skjer, avsluttet han. 

Biskop Robert Stearns og rabbi David Rosen i samtale om forsoning mellom jøder og kristne. (Foto: GPO)

Stearns fokuserte på behovet av undervisning om kristen sionisme. Tidligere har det vært enkelte kristne som har sett dette og støttet Israel. Vi har blant annet Per Faye Hansen som et norsk eksempel og en forgjenger på dette området. Men de siste 40 årene har Internasjonale Kristne Ambassade i Jerusalem vært med på å forene kristne i å støtte Israel og jødene.

Brigadegeneral Bentzi Grubers mor overlevde Holocaust fordi hun var tvilling og Dr Mengele brukte henne i sine eksperimenter. Selv ønsker han kun fred med araberne, og framfor alt, spare dyrebare liv.

På tirsdag var vi på ekskursjon til Eshkol-regionen som grenser til Hamas-kontrollerte Gaza. Dagen startet med et besøk i IDF-basen Tze’elim. Her forklarte brigadegeneral Bentzi Gruber at det viktigste de innprentet i soldatenes utdannelse var å unngå å ta liv. Den ideologiske utdannelsen medfører at Israel er langt bedre enn andre lands militære styrker i å unngå at sivile blir drept i de væpnede konflikter. Dessverre er det ikke alltid mulig å unngå sivile tap i en krigssituasjon. Vi besøkte også treningssenteret for urban krigføring. Her fikk vi gå gjennom en modell av tunnelene som Hamas bygger for å kunne komme seg usett inn på israelsk område. 

Brigadegeneral Bentzi Gruber har jobbet seg opp gjennom gradene og har i dag 20.000 soldater under sin kommando. Her demonstrerer han ferdigheter som fører av en tanks.

Adele Raemer beskrev hvordan det er å leve 1600 meter fra Gaza. Når alarmen går har de 15 sekunder på å komme seg til et tilfluktsrom. (Foto: GPO)

Deretter besøkte vi kibbutzen Nirim. Her ble vi møtt av Adele Raemersom fortalte om hvordan det var å leve 1600 meter fra Gaza. 99 prosent av tiden er det et paradis, men plutselig kan ulykkene ramme dem. Adele Raemer er aktiv på sosiale medier, hvor hun rapporterer om livet på grensen til Gaza. Vi fikk også møte lederen for sikkerheten i området, Keith Elan Isaacson, som fortalte om arbeidet sitt. I regionsenteret i Eshkol ble vi tatt i mot av ordføreren Gadi Yarkoni. I 2014 mistet han begge bena i et bombekasterangrep. Sammen med to andre var han i ferd med å reparere et elektrisk gjerde. De to andre arbeiderne ble drept. Et år senere ble han valgt som ordfører i Eshkol-regionen. Noe som gjorde et stort inntrykk var å oppleve mentaliteten deres. Det var ikke antydning til hat å spore mot araberne på Gaza. De ønsker ikke å vinne over dem, men å leve i fred. Aller helst skulle de ville hjelpe dem til et bedre liv. Dessverre står det korrupte styret på Gaza i veien.

Elan Isaacson er sikkerhetssjef i Eshkol (Foto: GPO)

Gadi Yarkoni mistet to av sine venner og begge bena i et bombekasterangrep. Nå er han borgermester i Eshkol-regionen (Foto: GPO)

Israelhelg: 16-19. februar på Hallingskarvet Fjellstue

Israelhelg: 16-19. februar på Hallingskarvet FjellstueVi planlegger en ny israelshelg på Hallingskarvet Fjellstue. Det var stor interesse for bibelsk arkeologi forrige gang, og det blir også temaet denne gang. Helgen er torsdag – søndag, 16-19. februar. Så sett av disse datoene, og forbered deg på en hyggelig helg i Sudndalen, øverst i Hallingdalen. så vil vi komme med mer informasjon i på nyåret.

Hanukka-feiringen startet ved solnedgang, søndag den 18. desember.

Hanukka (innvielse) starter den 25. Kislev som tilsvarer 19. desember. Hanukka er ikke en fest som Gud har forordnet, men jødene feirer denne etter maccabeernes seier over selevkiderne hvor det skjedde et mirakel da de skulle rense og gjeninnvie tempelet. Mengden av hellig olje som de trengte for å holde menoraen tent var alt for lite. Det tok åtte dager å lage ny. Denne siste resten med olje ville bare rekke til en dags forbruk. Likevel brant den alle de åtte dagene det tok, fram til at den nyprodusert oljen var klar. Dermed var hanukkah- mirakelet et faktum. Selv om Hanukka ikke er innstiftet av Gud, er den likevel nevnt i Bibelen. For i Johannes 10:22-23 står det: «Og det var tempelinnvielsens høytid i Jerusalem, og det var vinter. Og Jesus gikk omkring i templet, i Salomos buegang.» Her kan du lese mer om Hanukka. Hanukka har ingenting med julen å gjøre, selv om den jødiske høytiden, slik som i år, sammenfaller med vår julefeiring. De første kristne feiret nok ikke Jesu fødsel. Vi har ikke fått noen anvisning fra Gud om å gjøre det. Den tradisjonen kom første etter et par hundre år, og man la den til tiden for vintersolverv. På den måten erstattet man innholdet i en stor hedensk feiring. Hvert år ser jeg diskusjoner om det er rett eller galt å feire jul. Jeg vil si det slik at vi kan alltid feire at Jesus ble sendt til oss som en frelser og takke Gud for det. I Romerne 14:5 kan vi lese at «Ett menneske akter én dag over en annen; en annen akter alle dager for å være like. La enhver være helt overbevist i sitt sinn.» Jeg vil derfor ønske deg en velsignet Hanukka, hvor innvielsen av tempelet kan bli en inspirasjon til helliggjørelse og et innviet liv for Gud. Samtidig vil jeg ønske deg en velsignet god julehøytid og et velsignet godt nytt år.

Til sist vil jeg takke for all støtte og forbønn i året som har gått. Jeg ser mer og mer hvor avhengig man er av Herrens velsignelser i arbeidet, slik at dører åpnes, kontakter skapes, for at program skal kunne produseres og sannheten skal ha framgang. 

ISRAELKANALEN I SOSIALE MEDIER