April 2023

Israels ambassadør til Norge og Island Avi Nir-Feldklein på Oslo Symposium.

Det er valgår i år, og tradisjonen tro arrangerte Norge Idag Oslo Symposium. Denne gang fra Studio 28 i hovedstaden. Min rolle var å være prosjektleder for tv-sendingene derfra. Her var det et stort fokus på Israel. Førstemann ut var Israels ambassadør til Norge og Island, Avi Nir-Feldklein. I sin tale sa han at Norge er et vakkert land, med fine folk, men uten god relasjon med Israel. Før han kom til Norge trodde han at relasjonen var mye verre, men da han kom til Norge innså han at Israel har mange gode venner i Norge. De finns på Stortinget, i MIFF, i IKAJ, og mange andre venner. Han snakket videre om at nesten en million muslimer gikk til Tempelhøyden under påsken og ramadan, men et par hundre av disse startet et opprør og hadde barrikadert seg inne i Al Aqsa-moskéen. De hadde tenkt å kaste sten ned på jødene som kom for å be ved Vestmuren neste morgen. Samtidig hindret de tusenvis av fredelige muslimer som ville komme for å be på Tempelhøyden. Selv om det israelske politiet gjorde noen feil, vernet de likevel om rettighetene til både fredelige muslimer og jøder da de aksjonerte mot de ekstreme opprørerne. Det er en økende bekymring for skjebnen til kristne i Israel. Jeg vet at det finnes noen hooligans som skader kristne i Israel, men når dette skjer er dette noe det israelske politiet arbeider veldig seriøst med å arrestere disse og få stilt dem for retten. Jeg lover dere at Israel vil gjøre alt for å beskytte de kristnes liv i Israel. Når det gjelder relasjonen mellom Israel og Norge vil jeg si det at Norge klarer seg godt uten Israel, men Israel klarer seg også utmerket uten Norge. Men tenk dere hva vi kunne gjøre dersom vi kan gjøre ting sammen. Nordmenn og israelere er privilegerte som er født i suksessrike land, hvor selv ikke himmelen er en begrensning for oss. Men det er synd at vi ikke går sammen om å hjelpe folk som ikke er like privilegerte som oss. Dette året vil vi ikke ha en nasjonal mottagelse, men istedet vil vi donere israelsk teknologi til de blinde slik at de vil være i stand til å lese litteratur fra vanlige bøker på tross av deres blindhet. Han avsluttet ved å si at det største håpet for en framtidig god relasjon mellom Israel og Norge er takket være dere og venner som dere.

Sylvi Listhaug mottok Oslo Symposiums Ærespris, Jerusalemprisen på vegne av Fremskrittspartiet.

Et av høydepunktene denne helgen var selvsagt utdelingen av Oslo Symposiums Ærespris 2023 – Jerusalemprisen. Denne gang gikk utmerkelsen gikk til Fremskrittspartiet ved partileder Sylvi Listhaug. Overrekkelsen skjedde ved tidligere stortingsmedlem for KrF, Anita Apelthun Sæle. Begrunnelsen var FrPs vedvarende arbeid siden 1997, for at Norge skal anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad og flytte den norske ambassaden til Jerusalem. Prisvinneren æres også for sitt målrettede arbeid for fred og forsoning ved å behandle Israel som andre land og ikke falle i antisemittismens grøft.

Jom Ha’atzmaut – Israel er 75 år!

Jom Ha’atzmaut eller uavhengighetsdagen feires den 5. Iiyar i Israel. På grunn av at Israel bruker månekalender startet denne dagen i år ved solnedgang den 25. april. Vi gratulerer Israel med 75 år med mirakler. Landet har gått gjennom store utfordringer, og mot alle odds i 1948, framstår Israel i dag som en gedigen suksesshistorie. Fra å være i krig med sine mektige naboer fra sin første dag av uavhengighet, har Israel utviklet seg til å bli et foregangsland på mange områder. U.S. News & World Report rangerer Israel som det tiende mektigste landet i verden. Mye av verdens gjennombrudd innen forskning skjer i Israel. Dette omfatter medisin, militær teknologi, landbruk og gjenvinning, for å nevne noe. Den jødiske intelligentsiaen er godt representerte blant Nobelprisvinnerne. Landet er kjent for sitt kreative miljø når det gjelder nyetableringer. Israel er kjent som “startup nation,” etter at boken med samme tittel ble lansert av Dan Senor og Saul Singer i 2009. Ikke minst vises dette gjennom antallet israelske firmaer registrert på Nasdaq-børsen. I forhold til folketallet er de det rådende landet der. Statsminister Benjamin Netanyahu knyttet denne suksessen til Jesaja 42:6, hvor Israel blir “til et lys for folkeslagene.” Dette er selvsagt også en oppfyllelse av Guds løfter til det jødiske folket, at Han igjen vil samle dem fra alle verdens hjørner tilbake til Sion. Derfor støtter vi sionismen som er en oppfyllelse av disse løftene. Vi gratulerer derfor Israel med sine 75 år og ber om Guds fortsatte velsignelse over landet og det jødiske folket.

Hyggelig med alle som heier på Israelkanalen.

Det var spesielt hyggelig å møte mange av seerne til Israelkanalen på Oslo Symposium. Takk til alle som tar kontakt og kommer med oppmuntrende ord. Det betyr mye og er til inspirasjon for å ta nye tak. Jeg ønsker at dere ber for Visjon Norge og Israelkanalen. Vi har en vanskelig økonomisk situasjon hvor det er gjort en del kutt. Jeg hadde planlagt en tur til Israel for å produsere flere program for Israelkanalen. Dette har blitt satt på vent inntil videre. Vi trenger derfor et gjennombrudd for å komme ajour med økonomien. Be også for meg om økt kreativitet slik at arbeidet med Israelkanalen går videre. Tusen takk for dine forbønner og støtte til Israel og det arbeidet som gjøres gjennom Israelkanalen. Takk for din trofasthet. Mange av dere har stått med i mange år, så igjen, tusen takk. Gud velsigne deg og ditt hus rikelig!

ISRAELKANALEN I SOSIALE MEDIER