Mars 2023

Store demonstrasjoner i Tel Aviv

Israels regjering sliter med gjennomføringen av reformen av det juridiske systemet i landet. Maktfordelingsprinsippet skiller mellom den lovgivende, den utøvende og den dømmende myndigheten. Dette er grunnleggende i et demokrati. Slik er det i Norge, og slik er det i Israel. Til en forskjell fra Norge har ikke Israel noen grunnlov som klart definerer det konstitusjonelle styret i landet. Den dømmende myndigheten, Israels høyesterett, har for det meste bestått av dommere som befinner seg på den politiske venstresiden. Israel var styrt av sekulære sosialister fra 1948. Men i 1977 ble det sosialistiske hegemoniet brutt da Menachem Begin fra Likud ble statsminister. Venstresiden etablerte da en strategi for å motarbeide den konservative regjeringen ved å bruke domstolene. Fra å være en nøytral instans ble den et redskap for politisk aktivisme. Det har gått så langt at høyesterett har kunnet sette til side vedtak i Knesset. Konservative politikere har i mange år ønsket å reformere rettsvesenet. Blant annet vil de endre måten utnevnelsen av dommerne skjer på. Det er disse reformene som nå er stridens kjerne i Israel.

Forsvarsminister Yoav Gallant fikk sparken av Netanyahu (Foto: Shalev Shalom/TPS)

Regjeringskoalisjonen i Israel har opptrådt samlet i dette spørsmålet, men på lørdag kom forsvarsminister Yoav Gallant med en uttalelse hvor han ba regjeringen om å sette reformspørsmålet på vent slik at man kunne bli enige med opposisjonen om et kompromiss. Som begrunnelse mente han at splittelsen i samfunnet utgjorde en konkret trussel mot landets sikkerhet. Netanyahu valgte å gi Galant sparken, og dette resulterte søndag i den største demonstrasjonen i Israels historie da flere hundretusen tok til gatene i Tel Aviv for å protestere. Netanyahu er presset av sine koalisjonspartnere, men klarte mandag kveld å komme til enighet om å utsette reformspørsmålet til etter påske. Fagbevegelsen beordret generalstreik i Israel som blant annet resulterte i at Ben Gurion flyplassen måtte stenge mandag.

Fra mandagens store demonstrasjon til støtte for regjeringens reformforslag utenfor høyesterettsbygningen i Jerusalem (Foto: TPS)

På mandag var det også en stor demonstrasjon til støtte for rettsreformen utenfor høyesterettsbygningen i Jerusalem. Reformen har splittet Israel. President Herzog har flere ganger advart politikerene og spesielt regjeringen om dette. Han har endog gått så langt som å si at det kan lede til borgerkrig i landet. Selv om Netanyahu har uttrykt ønske om forhandlinger, har ikke dette blitt like godt mottatt av regjeringspartnerne. En kjede er ikke sterkere enn sitt svakeste ledd, heter det, og selv om koalisjonen har et trygt flertall med 64 av Knessets 120 plasser, skal man være god til å navigere for å beholde enigheten innad.

“Israel har falt,” står det på arabisk.

Israels fiender gleder seg over denne utviklingen. Palestinerne hevder at Israel har falt. Amir Tsarfati melder at røster i den arabiske verden oppfordrer til ikke å angripe Israel i denne situasjonen, slik at det ikke kan være noe som kan forene det israelske folket. Israel har også fiender i den vestlige verden som benytter muligheten til å ødelegge Israel. I et intervju med CBN sier Tsarfati at demonstrantene får massiv økonomisk støtte fra utlandet til å gjennomføre protestene. Han navngir blant annet George Soros som er med på å finansiere dette. Det blir hevdet at han også var en finansier bak de store protestene til Black Lives Matter og Antifa da de gjorde opprør mot president Trump i USA. Det vi ser er et Israel som er i ferd med å rives i to. Kanskje har Netanyahu gått for raskt fram? Nå er i alle fall behandlingen av forslaget satt på vent, og vi ber om en god løsning.

Statsminister Benjamin Netanyahu da han annonserer at de tar en ‘time-out’ med reformarbeidet av rettsvesenet. (Foto: GPO)

Etter fire valg med ustabile regjeringer har Israel nå en konservativ regjering med et klart flertall bak seg. Opposisjonen nekter å akseptere dette og leder landet inn i opprør mot det folkevalgte styret. USAs president Biden blander seg inn, og han har advart Netanyahu mot å gjennomføre reformene. Det er ting som tyder på en splittelse mellom de to allierte. USAs ambassadør i Israel, Tom Nides, sa tirsdag denne uken at Netanyahu ville bli invitert til Det Hvite Hus, mest sannsynlig etter at feiringen av påsken og ramadan er over. Men i går ble det likevel meldt at Biden sa at Netanyahu ikke vil bli invitert til USA på kort sikt. Biden oppfordret Netanyahu til å finne et kompromiss i stedet for å presse gjennom reformen. Netanyahu kommenterte dette med å si at “Israel er et selvstendig land som tar sine valg gjennom folkets vilje og ikke basert på press fra utlandet, våre beste venner inkludert.”

14 personer har blitt myrdet av palestinske terrorister (Foto: SoMe)

Splittelsen i landet har blitt utnyttet av terrorister. Fjorten personer har blitt drept i Israel i løpet av januar og februar. I tillegg har man trusselen fra Iran. Bønnenettverket Norden 7:14 utlyste en bønnedag for Israel i forrige uke. Det er viktig at vi fortsatt ber for Israel. Selv om jeg fullt og fast tror at Gud beskytter landet, blir det sagt at Gud ikke gjør noe uten at noen ber. La oss fortsatt holde landet oppe i bønn. Be om beskyttelse for Israel, for landets grenser og sikkerhet for folket. Be for regjeringen at de klarer å stå i presset.

Fra Visjon Norges 20-årsfeiring.

Visjon Norge feiret sine 20 år den 24. mars. I den anledningen ble jeg bedt om å si noe når det gjelder vårt engasjement for Israel. Det er tilgjengelig på YouTube. Jeg er stolt av å ha en arbeidsgiver som klart og tydelig står med Israel. De trenger vår støtte som aldri før. Gud velsigne deg og takk for støtte og forbønn!

ISRAELKANALEN I SOSIALE MEDIER