Juni 2023

FrPs partileder Sylvi Listhaug intervjues på Israelkanalen

På tampen av mai måned fikk jeg en mulighet til å ha et intervju med Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug. Etter at hun på vegne av FrP mottok Oslo Symposiums Ærespris – Jerusalemprisen i april, fikk jeg lyst til ha henne med i et program. Etter talen hennes på Strømsø Torg i Drammen den 1. mai etablerte vi kontakt. Det åpnet seg en mulighet i hennes travle program som partileder og parlamentarisk leder, slik at vi fikk en avtale om å møte henne på Stortinget. I den snaue halvtimen vi hadde til rådighet kom vi inn på en rekke politiske områder omkring Israel. Et selvsagt tema var plasseringen av Norges ambassade i Israel. Dette var også en hovedsak i begrunnelsen for at FrP fikk tildelt Jerusalemprisen i april. I 1997 ble et fellesforslag fremmet av FrP og KrF. Dessverre fravek KrFs statsminister Kjell Magne Bondevik dette da han ble statsminister. Men som eneste parti på Stortinget står FrP fortsatt for dette standpunktet at Norges ambassade bør flyttes fra Tel Aviv til Jerusalem. En annen sak vi tok opp var at enkelte norske fylker og kommuner vedtar boikott av Israelske varer. Hva de mener med dette er selvsagt et stort paradoks, da de vil måtte si nei til en rekke livsviktige varer og tjenester med israelsk opprinnelse. Siden det er valgår i år, håper vi på et godt valg for de gode kreftene som ønsker å være på Guds side i historien. Det betyr å velsigne Israel.

Israels ambassade i Parkveien, Oslo (Foto: Kjetil Ree/Wikipedia Commons)

Dagen etter ble det en ny tur til hovedstaden. Denne gang for et besøk til Israels ambassade i Parkveien. Her møtte jeg ambassadør Avi Nir- Feldklein for en personlig samtale. Han tiltrådte som Israels ambassadør til Norge og Island i september i 2022. Jeg traff ambassadør Nir-Feldklein første gang på Oslo Symposium i april.

På besøk hos ambassadør Nir-Feldklein

Denne gang ble det altså et mer personlig møte hvor jeg kunne fortelle om arbeidet som Visjon Norge, gjennom Israelkanalen utfører. Jeg begynte med å fortelle om innspillingen av programmet med Sylvi Listhaug dagen før, hvor vi hadde snakket om boikott av Israel. Norges offisielle holdninger til Israel har i våre øyne et stort potensiale for forbedringer. Blant annet ønsker jeg et godt valg i september slik at en del idiotiske boikott-vedtak av Israel kan bli reversert. Deretter kunne jeg fortelle om de ulike organisasjonene vi er med på å støtte i Israel. Vi ønsker selvsagt å velsigne Israel på mange måter, og det vi gjør i praktisk handling viser på en god måte at vi virkelig mener det vi sier. Likevel er det muligheten vi har til å formidle Israels sak gjennom TV som er vår sterke side. Ambassadøren uttrykte stor glede over alle de norske vennene som Israel har, og ønsket oss suksess videre med arbeidet. Vi på vår side ønsker ambassadør Avi Nir-Feldklein Guds velsignelse og stor suksess med mange gode gjennombrudd på det diplomatiske planet i Norge og Island.

Spennende bøker å lese i sommer

Jeg har også fått være med på MIFFs konferanse som i år var på Fornebu. MIFF gjør en fantastisk god jobb med å sette søkelys på mange av de urettene som blir begått mot Israel. Det var hyggelig å hilse på mange gode venner der. I tillegg fikk jeg knyttet noen kontakter som jeg håper jeg får mulighet til å presentere her på Israelkanalen senere. Journalist og forfatter Matti Friedman hadde en meget interessant fortelling om de første Mossad-agentene Israel rekrutterte i tiden før 1948. Det ble inspirasjon til å bestille noen av bøkene hans. Det får bli litt av sommerlektyren for meg.

Bli med oss til Løvhyttefesten 2023!

Jeg vil på nytt minne om Visjon Norges tur til Israel under Løvhyttefesten. I år er denne fra 28. september til 8. oktober. De blir mange interessante utflukter, godt fellesskap. Et av høydepunktene er Jerusalemmarsjen. Vi kommer også til å sende direkte fra Israel under disse dagene. Så ta kontakt med oss på e-post eller telefon for brosjyre og påmeldingsskjema.

Sandy Shoshani er i tillegg til å lede Bead Chaim, sammen med sin mann Oded pastor i King of Kings

Den 8-13. august vil Visjon Norge arrangere Camp Meeting på Hallingskarvet. Her vil de to første dagene ha fokus på Israel. Derfor har vi invitert pastorparet Oded og Sandy Shoshani. De er pastorer for den hebraiske delen av menigheten King of Kings i Jerusalem. Sandy leder også organisasjonen Bead Chaim. Dette er et arbeid som Israelkanalen har støttet gjennom flere år. I fjor fikk jeg endelig intervjuet Sandy om dette arbeidet. Det er en stor glede for oss å kunne ønske dem velkommen til å besøke oss i Norge. Fra Sverige kommer Owe Kerygman og fra England får vi besøk av Daniel Chand. Jeg vil derfor ønske deg velkommen til Hallingskarvet Fjellstue disse dagene. Her kan man booke overnatting eller parkering for bobil eller campingvogn ved å ta kontakt på 32 21 13 11.

Husk å sjekke at betaling går til rett konto, eller Vipps til 221012. 

Det er fortsatt noen som betaler på det gamle kontonummeret. Korrekt konto er 1506.49.09395. Vennligst oppdater i din nettbank og sjekk at du betaler til riktig konto. Den gamle kontoen blir slettet i juli.

Sommeren er her, og jeg går snart ut i ferie. Derfor vil jeg si tusen takk for at dere trofast har stått med i bønn og økonomisk støtte til Israelkanalens arbeid. Jeg ber om en velsignet sommer for dere, med ønske om Guds rike velsignelse, mens vi tålmodig venter. Maranata!

ISRAELKANALEN I SOSIALE MEDIER