September 2023

Oslo-avtalen ble underskrevet i Washington i nærvær av Yitzhak Rabin, Bill Clinton og Yasser Arafat

Det er 30 år siden Oslo-avtalen ble skrevet under. Eksakt på dagen, den 13. september fikk jeg mulighet til å være programleder på Studio Direkte. Per Antonsen fra Senter mot Antisemittisme ble med som gjest, og selvsagt ble Oslo-avtalen en del av temaet denne kvelden. Da Oslo-avtalen ble skrevet under i Washington i nærvær av den israelske statsministeren Yitzhak Rabin, PLOs formann Yasser Arafat og USAs president Bill Clinton. Avtalene ble nok inngått med de beste intensjoner om fred, men disse har ikke blitt innfridd. Israel har gjort sitt, men palestinerne har mislykkes.

Studio Direkte: Per Antonsen fra Senter mot Antisemittisme forteller om Oslo-avtalen.

I et nylig intervju sier den konservative journalisten Caroline Glick at Oslo-avtalen fortsatt er viktig for debatten i Israel i dag. På tross av mer enn 1000 offer på israelsk side, dikterer den fortsatt dagliglivet i Israel. Hun sier at Oslo-avtalen er basert på to grunnleggende antagelser. For det første har  Palestinerne konflikt med Israel var på grunn av Israels størrelse. Altså utvidelsen av territoriet, og spesifikt på grunn av at Israel kontroller Judea og Samaria, og på den tiden Gaza og et forenet Jerusalem. Tanken var at om Israel gir opp disse områdene vil de få fred. Her blir hele ansvaret og all skyld lagt på Israel. Hun kaller dette for veldig anti-sionistiske og anti-jødiske antagelser. For det andre sluttet PLO med å være en terrororganisasjon, slik at man ikke trengte å kjempe mot terror lenger. Begge disse antagelsene er feil. Glick sier at det riktige alternativet er å si nei til Oslo-avtalens uriktige antagelser.

Israelittenes historie: Josvas alter på Ebal, oppdaget av Adam Zertal

Et eksempel Caroline Glick tar opp er palestinernes forsøk på å gjøre Josvas alter på Ebal til sitt eget. Hun kaller det en del av deres strategi å utslette jødisk historie gjennom kulturell appropriasjon. Hun kaller det for den mest omfattende form av antisemittisme siden de gamle romerne. Hun maner til en økt forståelse og overgivelse til jødisk historie, sionisme og jødiske rettigheter til landet Israel, og samtidig akseptere at PLO fortsatt er en terroristorganisasjon.

50 år siden Jom Kippur-krigen: Syriske T-62 tanks forlatt på Golan-høydene.

I år er det 50 år siden Jom Kippur-krigen. På jødenes helligste dag, Jom Kippur, forsoningsdagen, den 6. oktober 1973, gikk Egypt og Syria  til angrep på Israel. Israel var tynt bemannet fordi mange soldater var hjemme for å feire høytiden. De arabiske hærene gjorde store framskritt med nye våpen fra Sovjet. Selv om angrepsplaner var kjent av israelsk etterretning, feiltolket Israel situasjonen og hadde ikke mobilisert hele forsvaret. Egyptiske soldater overrumplet de israelske forsvarsstyrkene og feide dypt inn på Sinai-halvøya, mens Syria avanserte på Golan. Angrepet var en reell trussel mot Israels eksistens. Etter noen dager var Israel fullt mobilisert, og de israelske forsvarsstyrkene begynte å slå tilbake den arabiske framrykkingen, men betalte en høy pris av døde og sårede soldater. Mens USA satt på gjerdet og holdt seg utenfor konflikten, iverksatte Sovjet en omfattende etterforsyning av militærmateriell til Egypt og Syria. USAs unnfallenhet til å komme sin allierte til hjelp, kan tolkes med at de også ville vinne sympati hos Egypt. Først etter en uke startet president Nixon USAs luftbro med forsyninger til Israels forsvar. Med nytt militært materiell fra USA knuste Israel både Egypt og Syria, og truet både Kairo og Damaskus. En våpenhvile trådte i kraft den 25. oktober 1973.

Flere trær skal plantes i Visjon Norge-skogen på Har Brakha, Velsignelsens fjell i Samaria.

Morten Lindhjem deltok som gjest på innsamlingen for trær til Visjon Norge-skogen.

Jeg er veldig takknemlig for at vi igjen har hatt innsamling for flere trær til Visjon Norge-skogen på Har Brakha. Vi nådde målet på 1500 trær etter tre dager, og endte med løfter på totalt over 1600 trær. Dette var hovedtemaet da jeg var programleder på Studio Direkte. Den første gjesten min var Morten Lindhjem. Sammen med sin kone Ann Helen, var de bestyrere på Beit Betania for Hjerte for Israel i perioden 2017-2020. Morten har godt kjennskap til Hayovel, samarbeidspartneren til Visjon Norge, når det gjelder treplanting. Han har selv vært med som volontør og arbeidet i deres regi, og var på den måten en ideell gjest å ha med på innsamlingen. Stor takk til Morten Lindhjem!

Aktuell film om Jom Kippur-krigen: Filmposter av Golda.

På kino i disse dager går Golda, en film om Israels statsminister Golda Meir, under denne alvorlige krigen. Filmen viser at hennes mot og besluttsomhet førte til mer enn en militær seier. Det ledet også til at president Sadat i Egypt, offentlig anerkjente Israel.

Et eike-tre plantet i Visjon Norge-skogen.

På turen vår til Israel under Løvhyttefesten har vi bestilt skuddsikker buss for reisen til skogen vår på Har Brakha i Samaria. Vi ønsker ikke en gjentagelse fra i fjor, der uroligheter gjorde at vi ikke fikk tatt med hele reisefølget til skogen vår. Alle turdeltagerne våre får mulighet til å velsigne Israel på en praktisk måte, gjennom å plante et eller flere trær i Israel. Det er flere løfter forbundet med å velsigne Israel. Det Gud sier til Abraham i 1. Mos 12.3  blir gjentatt av Isak når han velsigner Jakob. Vi leser i 1. Mos 27.29 at Isak sier: «Forbannet er de som forbanner deg, velsignet er de som velsigner deg!» Jakob fikk senere navnet Israel. Vil man oppleve Guds velsignelser i livet, kan man ikke annet enn å velsigne Israel.

I morgen, 28. september, reiser vi til Israel og kommer til å bidra derfra til sendingene på Studio Direkte fra Mjøndalen. Vi gleder oss og ser med glede fram til å besøke det landet og den byen, som Gud har utvalgt seg – Israel og Jerusalem. 

Alle som gir et tre til Visjon Norge-skogen får tilsendt diplom.

Dersom du gikk glipp av denne muligheten til å velsigne Israel og har lyst til å bidra med et eller flere trær, kan du ringe på dagtid til 32 20 13 00. Det er kr 500,- per tre og diplom sendes ut i etterkant. Tusen takk til alle som har vært med å gi til Visjon Norge-skogen! Takk også for all støtte til Israelkanalen. Takk for all forbønn! Be spesielt for turen vår til Israel! Gud velsigne deg rikelig!

ISRAELKANALEN I SOSIALE MEDIER