Mai 2023

Arkeolog Scott Striplings rapport om forbannelsesamuletten fra Ebal hr blitt fagfellevurdert.

Den israelske arkeologen Adam Zertal som har blitt nevnt i flere program tidligere, slo fast at han hadde funnet Josvas alter som er nevnt i Josva 8:30-35. På slutten av 2019 ble noen av de utgravde massene fra Adam Zertals tid fraktet ut og våtsiktet. Dette arbeidet ble ledet av den amerikanske arkeologen Scott Stripling. I denne operasjonen gjorde man en oppdagelse av en blyamulett. Slike amuletter er kjente fra andre steder, og har inskripsjoner. Man kunne ikke åpne denne uten å ødelegge den, og min venn Zvi Koenigsberg fikk i oppdrag å finne en  måte å tyde skriften. Dette ledet han til Tsjekkia, hvor man med hjelp av røntgen og datatomografi fikk tatt en rekke bilder. Disse ble tydet og man kunne lese tidlige hebraiske tegn. Den arkeologiske rapporten kom tilbake fra fagfellevurdering, og har dermed også blitt publisert. Slik jeg vurderer dette arkeologiske funnet, er det viktigste at man her har funnet hebraisk skrift som er minimum 200 år eldre enn det tidligste funnet man hadde fra før. På denne måten skyver man altså lese- og skriveferdighetene bakover i tiden. Vi snakker da om sen bronsealder, ca 1200-1400 f.Kr.

Tidlige hebraiske skrifttegn kan leses på amuletten som ble funnet på Ebal.

Når det gjelder innholdet, kan man lese navnet på Gud, JHV, altså med tre bokstaver. Den samme skrivemåten finnes på sølvamuletten fra Ketef Hinnom, i Jerusalem, med deler av den aronittiske velsignelsen. I blyamueletten fra Ebal kan man lese: “Du er forbannet av guden JHV, forbannet. Du vil dø, forbannet, forbannet, vil du visselig dø. Forbannet er du av JHV – forbannet.” Denne amuletten ble altså funnet ved alteret på Ebal, som Bibelen kaller forbannelsens fjell. Er det en tilfeldighet?

Raketter avfyres fra Gaza for om mulig å ta menneskeliv i Israel. (Foto: Majdi Fathi/TPS)

Mai måned har vært preget av krigshandlinger mellom Islamic Jihad på Gaza og Israel. Konflikten denne gang begynte med at Islamic Jihad sendte 21 raketter mot Israel på morgenen den 2. mai. En uke senere startet IDF aksjonen Skjold og Pil, hvor målet var tre av terrororganisasjonens ledere. Senere eliminerte IDF flere andre av topplederene i Islamic Jihad. Felles var at de alle var involvert i angrep på sivile israelere.

Terroroffer: Fra begravelsen etter 80-årige Inga Abramian (Foto: Yossi Zeliger/TPS)

Totalt ble det avfyrt 1469 raketter fra Gaza mot Israel. 1139 av disse kom inn på israelsk territorie. 291 av rakettene, dvs ca hver femte rakett mislykkedes og havnet på Gaza, med stor fare for beboerne der. De aller fleste av rakettene ble skutt ned av det israelske forsvaret. En 80-årig israelsk kvinne ble drept i Rehovot, ca 45 km nord for Gaza, etter at taket raste sammen i leiligheten de bodde i. En arbeider fra Gaza ble drept i moshaven Shokeda som ligger ca seks kilometer vest for Netivot i det sørlige Israel.

Grafisk illustrasjon med noen av tallene fra den siste konflikten på Gaza.

IDF hadde fire viktige mål for Operasjon Skjold og Pil. For det første å eliminere viktige Islamic Jihad ledere. For det andre å unngå at Hamas ble trukket med inn i konflikten. For det tredje hindre større angrep fra palestinske grupper, og for det fjerde å avskrekke Hamas og andre terrororganisasjoner ved å vise at Israel kan angripe i en forebyggende hensikt, dersom landet er truet. IDF rettet denne gang angrepene sine utelukkende mot Islamic Jihad, og Hamas ble ikke trukket inn i kampene. På den bakgrunn kan man si at operasjonen var vellykket for Israel. En våpenhvile kom i stand den 13. mai.

Shavuot eller pinse er også en innhøstingsfest

Pinsen, eller Shavuot – ukehøytiden, står for døren. Israelittene feirer denne fordi man fikk loven eller Torah, instruksjonen for å leve et hellig liv. På pinsefestens dag fikk denne dagen en ny mening, da Den Hellige Ånd ble utgytt over de troende. Som displer av Jesus trenger vi den utrustningen som kraften fra himmelen gir. Da jeg selv fikk oppleve dette for over 40 år siden, markerte det en radikal endring i mitt kristenliv. Uten denne kraften er man veldig reduseret. Har du ikke opplevd dåpen i Den Hellige Ånd, vil jeg oppfordre deg til å søke å motta den, slik at Ap. gj. 1:8 blir en virelighet i ditt liv.

Bli med til Israel og Løvhyttefesten 2023!

Høstens store begivenhet er Løvhyttefesten. Tradisjonen tro, arrangerer Visjon Norge en tur for våre seere til Israel for denne høytiden. Det hadde vært fint om du har mulighet til å bli med. Datoene det er snakk om er fra 28. september til 8. oktober. Det blir et spennende program, og vi kommer også denne gangen til å sende Studio Direkte fra Jerusalem. Ta kontakt med oss på e-post eller telefon for brosjyre og påmeldingsskjema.

Husk å oppdatere til korrekt bankkonto i nettbanken.

Jeg har fått melding om at det gamle kontonummeret vil slutte å fungere fra 1. juli. Det er fortsatt noen som betaler på det gamle kontonummeret. Korrekt konto er 1506.49.09395. Vennligst oppdater i din nettbank.

Til sist vil jeg si tusen takk for alle gaver, forbønner og gode hilsninger. Jeg tror at Gud ønsker å styrke og utvide arbeidet til Israelkanalen. Det blir spennende å se hva Gud vil videre. Gud velsigne deg rikelig!

ISRAELKANALEN I SOSIALE MEDIER